دستگاه پیش بوجاری - APC - 15000

پیش بوجاری
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه پیش بوجاری
تعداد

دستگاه پیش بوجاری

در این دستگاه با استفاده از یک توری گردان ضایعات درشت تر مانند کلوخ، سنگ، خوشه ها و ... جداسازی شده و در مراحل بعدی با استفاده از یک کانال مکش بخش عمده ای از گرد و غبار و کاه و پوشال، دانه های پوک، ساقه ها، پوست بذر و ریشک از بذر جداسازی و عمل پیش بوجاری انجام می گردد. نرخ بار ورودی و دبی باد کانال مکش، کنترلهایی هستند که در اختیار کاربر در حین کار با پیش بوجاری قرار می گیرند. ضمناً این دستگاه پیش بوجاری دارای دو خروجی مجزا برای ضایعات توری گردان و کانال مکش می باشد.

ظرفیت (t/h) 3 تا 5
برق مورد نیاز (kw) 5/87
تعداد فن 1
طول (mm) 2475
عرض (mm) 1700
ارتفاع (mm) 2580
  • ارسال شده از: Hello World! https://o5eru1.com?hs=226fe3aa97a7e2247811b8acaea3b1a5& در تاریخ: 1401/08/29
    d46lrs

expand_less