معرفی دستگاه بوجاری،دستگاه جداکننده طولی سیار با ظرفیت 2 تن در ساعت

معرفی دستگاه بوجاری،دستگاه جداکننده طولی سیار با ظرفیت 2 تن در ساعت

دستگاه بوجاری سیار ظرفیت ۱۵۰۰ کیلو در ساعت
فیلم عملکرد دستگاه شیلر صنعتی ( دانه کن ذرت) با ظرفیت 20 تن در ساعت

فیلم عملکرد دستگاه شیلر صنعتی ( دانه کن ذرت)  با ظرفیت 20 تن در ساعت

فیلم عملکرد دستگاه گرویتی مدل GRA-5000 با بذر گندم

عملکرد دستگاه گرویتی برای گندم

عملکرد دستگاه بوجاری وزنی (گرویتی) برای بذر زیره

بوجاری زیر با خصول بالای 98 درصد

فیلم کارکرد دستگاه بوجاری گندم مدل AC2000

خط کامل بوجاری و پروسس بذر با ظرفیت 10 تن در ساعت

عملکرد دستگاه بوجاری وزنی ( گرویتی) با بذر پیاز

ویدیو بوجاری بذر پیاز

بوجاری تخم کردو با دستگاه بوجاری مدلAC2000

ویدیو بوجاری انواع تخمه

فیلم عملکرد دستگاه بوجاری وزنی با خاکشیر

ویدیو بوجاری خاکشیر با گرویتی

ویدیو خط کامل بوجاری زیره با ظرفیت 1200 کیلو گرم در ساعت

بوجاری شاهدانه با دستگاه بوجاری آزمایشگاهی مدل ALC 120

ویدیو بوجاری شاهدانه

ویدیو بوجاری سیاهدانه با دستگاه بوجاری وزنی (گرویتی) آزمایشگاهی مدل ALC120

ویدیو بوجاری سیاه دانه

ویدیو کنجد با دستگاه بوجاری آزمایشگاهی مدل ALC120

ویدیو بوجاری با دستگاه بوجاری مدل ALC120

بوجاری تخم کدو با دستگاه بوجاری مدل AC5000

ویدیو بوجاری تخم کدو با دستگاه بوجاری مدل AC5000

بوجاری خاکشیر با دستگاه بوجاری مدل AC2000

ویدیو خاکشیر

ویدیو خط کامل بوجاری و پروسس بذر با ظرفیت 5 تن در ساعت به همراه دستگاه کوتینگ و پوشش دهی بذر

expand_less