دستگاه بوجاری ریزدانه - ASGC - 2000

دستگاه بوجاری ریزدانه،بوجاری f [hvd \da f [hvd ،پیش بوجاری،آذران بوجار،Pre cleaner boojari bojar Azaran azaran boojar، بذر،اصلاح بذر،کاه و کلش، دستگاه پیش بوجاری،دستگاه بوجاری
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه بوجاری ریزدانه
تعداد

دستگاه بوجاری ریزدانه

در این دستگاه با استفاده از کانال مکش هوا و سیستم غربالی انواع ناخالصی ها بر اساس وزن و اندازه از بذر اصلی تفکیک می گردند.

ظرفیت (t/h) 1/5
برق مورد نیاز (kw) 3/7
تعداد فن 1
سطح هر غربال (m2) 2/88
طول (mm) 3290 و 2080
عرض (mm) 3270
  • ارسال شده از: Hello World! https://ox3ybe.com?hs=70d0bd06c8a59f8eebe0b6d07498b23b& در تاریخ: 1401/08/29
    pobc0h

expand_less